په 1 کې د ملټي ټاور هوایی کارپوه 4

په 1 کې د ملټي ټاور هوایی کارپوه 4

  • DF-AT2501KG1 TOWER 4-in-1 Evaporative Air Cooler with PTC Heater, Humidifier and Air Purifier Functions, 3 Fan Speeds with Oscillation, 90°Oscillation, 2 heat setting, ECO function, Touch control p...

    د DF-AT2501KG1 ټاور 4-in-1 ای ...

    * د فنکشن ملټي بخارۍ بخښونکی کولر ، د یو مثالي آب و هوا لپاره ټول کال رو…