د هیمیډیفیر سره تودوخه

د هیمیډیفیر سره تودوخه

  • Heater with Humidifier DF-HT0550P (33″)

    د هیومیډیفیر DF-H سره ګرمۍ ...

    * فنکشن تودوخه پرته له انتظار څخه یوازې 3 ثانیه اخلي. د PTC حرارتی ټیک ، کمپ ...
  • Heater with Humidifier DF-HT0550PK1 (33″)

    د هیومیډیفیر DF-H سره ګرمۍ ...

    * دنده ایا تاسو د ډیری وسیلو څخه ستړي یاست ستاسو د خونې ځای نیسي؟ ایا تاسو ...