هوایی واشیر

هوایی واشیر

  • Air Washer-Humidifier & Purifier   DF-HU29100

    د هوا واشیر - همیډیفیر او ...

    * فنکشن - د سړې هوا او فلو مبارزه - کله چې دا ستاسو د کور په جریان کې د ساړه او ...